Meet Up #1 Rojaya

Meet Up Rojaya#1 tanggal 4 Februari 2018 di Hotel Pandanaran Semarang

Meet Up #1 Routers

Meet Up Routers#1 tanggal 27 Januari 2018 di Hotel Sofyan In Tebet Jakarta

Meet Up #1 Bandung

Meet Up Bandung#1 tanggal 20 Januari 2018 di Two M Cafe Bandung

Meet Up #1 Sriroja

Meet Up Sriroja #1 tanggal 10  Desember 2017 di Varna Culture Hotel Surabaya

MEET UP #1 Rojo Gayeng

Meet up Rojo GAyeng #1  tanggal 26 November 2017 di Hotel Neo Malioboro Yogyakarta